ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ҮНДЭСНИЙ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ӨМНӨГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Шанх

Дашдэмбэрэл Бат-эрдэнэ

Төрсөн   1963
Төрсөн газар   Өмнөговь
Үндэс угсаа   Халх

Гэр бүл
Эхнэр, гурван хүүхдийн хамт

Боловсрол
Улс төр судлаач, философич

Ажлын туршлага

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүнТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.