ТАНИЛЦУУЛГА   |   ЖУРАМ   |    МЭДЭЭЛЭЛ   САНАЛ АСУУЛГЫН ДҮН ГАРЛАА

ЗАЛУУ 50 АРДЫН ЭЛЧ

ДОРНОГОВЬ АРДЫН ЭЛЧ


Цогт-Очир Анандбазар

Төрсөн   1970
Төрсөн газар   Дорноговь
Үндэс угсаа  

Боловсрол
Сэтгүүлч, орчуулагч, Эрхзүйч

Ажлын туршлага

“Сод Монгол Групп” ХХК-ийн ерөнхийлөгчТАНИЛЦУУЛГА ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ ОНЛАЙН МОНИТОРИНГ SWOT ХИЙСЭН АЖЛУУД

2016 АРДЫН ЭЛЧ РЕЙТИНГ ТОГТООХ СУДАЛГАА. iSss LLC Бүтээв.